Ιατρείο
Κηφισίας 118Δ,
Αμπελόκηποι
ΤΚ 11526
Τηλ.: 210 7797110
Κιν.: 6977 717895

Ιατρείο: Mediterraneo Hospital Επίπεδο Β
Ηλείας 8-12 Γλυφάδα
ΤΚ 16675
Τηλ: 210 9117000
εσωτ. 815, 830