Διαδερμική Χειρουργική

Διαδερμική Διόρθωση στο Βλαισό Μέγα Δάχτυλο (Κότσι). Μύθος ή Πραγματικότητα ?

Επειδή ζούμε στην εποχή της “ελάχιστης παρεμβατικότητας” βιώνουμε στην Ελλάδα το φαινόμενο της ανελέητης προβολής (πολλές φορές χυδαίας) τεχνικών που διαφημίζονται ως “επαναστατικές” και που έντεχνα δημιουργούν στο κοινό λανθασμένες εντυπώσεις και υψηλές προσδοκίες σχετικά με τις “διαδερμικές” επεμβάσεις διόρθωσης του βλαισού μεγάλου δακτύλου, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αντίκεινται σε κάθε έννοια ιατρικής δεοντολογίας.

Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση αποτελούν εφόδιο για το κοινό ώστε να μπορεί να αντιληφθεί την μεθοδολογία των «υποσχέσεων» που δεν τηρούνται και των προσδοκιών που δεν ευοδώνονται, και που μπορούν να θεωρηθούν ως προεγχειρητική εξαπάτηση και να έχουν και ιατροδικαστικές επιπτώσεις.

Με αίσθημα ευθύνης και αποκλειστικό γνώμονα την προστασία του Έλληνα ασθενή, ως Πρόεδρος του Τμήματος Χειρουργικής Ποδοκνημικής και Ποδός της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ), το πλέον αρμόδιο θεσμικό όργανο για την οριοθέτηση των ασφαλών πρακτικών στην χειρουργική του ποδιού, οφείλω να διαφωτίσω κάποιους μύθους στα γραφόμενα σε δημοσιεύματα στον τύπο και ποικίλους ιστοτόπους.

Μύθος 1ος … Από σήμερα αυτή η παθολογία του άκρου ποδός μπορεί να διορθωθεί απολύτως ανώδυνα μέσα σε 20 λεπτά χάρη σε μία νέα επαναστατική διαδερμική χειρουργική τεχνική….

Πραγματικότητα

Η ελάχιστα παρεμβατική χειρουργική στο πόδι δεν αποτελεί καινούρια μέθοδο. Αρχικά εφαρμόστηκε από έναν Ποδίατρο-και όχι χειρουργό ποδιού- στις ΗΠΑ, τον Stephen Isham. Εφαρμόσθηκε περιορισμένα στο παρελθόν στο εξωτερικό από μικρό αριθμό χειρουργών ποδιού και πρακτικά εγκαταλείφθηκε, σε όλα τα μεγάλα εξειδικευμένα κέντρα, λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού ποσοστού επιτυχίας και των πολλών και ιδιαίτερα δυσεπίλυτων επιπλοκών.

Το σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο ίδιος ο εμπνευστής της μεθόδου δεν έχει να επιδείξει καμία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό– που να εμπεριέχεται σε πιστοποιημένη βάση δεδομένων- για την αποτελεσματικότητα της πλην μίας πολυκεντρικής μελέτης με βάση την Γαλλία που αφορά όμως ασήμαντες παραμορφώσεις. (Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες)

Καταξιωμένοι χειρουργοί ποδιού παγκοσμίως έχουν κατ’ επανάληψη εκφραστεί κατά των συγκεκριμένων τεχνικών σε διεθνή fora και επιστημονικές συναντήσεις, ενώ σε μελέτη από διεθνούς φήμης κέντρο χειρουργικής του ποδιού, δημοσιευμένη στο πιο έγκυρο ιατρικό περιοδικό με θεματολογία τη χειρουργική ποδιού και ποδοκνημικής έχουν παρουσιαστεί τραγικές αποτυχίες / επιπλοκές, που συχνά απαιτούν επανεπέμβαση ενώ ταυτόχρονα ενημερώνεται η επιστημονική κοινότητα ότι η διαδερμική χειρουργική εγκαταλείφθηκε λόγω ανεπίτρεπτα υψηλού ποσοστού επιπλοκών (40%)(Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες)

Μύθος 2ος ….τεχνική με Laser…..

Πραγματικότητα Ο όρος Laser δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καθώς είναι πλήρως αναληθής και παραπειστικός, με σκοπό την εξαπάτηση του ασθενούς.

Μύθος 3ος ….με αυτή την τεχνική λύθηκε το δύσκολο πρόβλημα…..

Πραγματικότητα

1.Η κάθε περίπτωση βλαισού μεγάλου δακτύλου είναι μοναδική. Η νόσος αποτελεί πολύπλοκη, τρισδιάστατη παραμόρφωση στην οποία μπορεί να συμμετέχουν όλα τα ανατομικά στοιχεία της περιοχής, όπως και τα υπόλοιπα δάκτυλα. Δεν υπάρχει μία χειρουργική μέθοδος που να μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς σε όλους τους ασθενείς.
2.Ο χειρουργός που αναλαμβάνει εγχειρήσεις προσθίου ποδός οφείλει να έχει επαρκή, πιστοποιημένη εκπαίδευση σε ποικιλία τεχνικών και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις επιπλοκές της κάθε μεθόδου.
3.Ο σωστός σχεδιασμός μιας επέμβασης στο πρόσθιο πόδι βασίζεται τόσο στην λεπτομερή κλινική εξέταση όσο και στην ανάλυση συγκεκριμένων ακτινολογικών παραμέτρων, βάσει θεραπευτικών αλγόριθμων που έχουν περιγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία.

Μύθος 4ος ….με αυτή την τεχνική υπάρχουν θεαματικά αποτελέσματα…..

(Σκληρή) πραγματικότητα Τα τελευταία 3 χρόνια τόσο εγώ προσωπικά όσο και άλλοι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα έχουμε κληθεί να αντιμετωπίσουμε ασθενείς-θύματα (Εικόνες 11-17) των παραπάνω μεθοδολογιών-, με τραγικά προβλήματα που απαιτούσαν σύνθετες και διασωστικές επανεπεμβάσεις.

Εικόνες 11 και 12: Προσπάθεια διόρθωσης ήπιας παραμόρφωσης με διαδερμική περιφερική οστεοτομία (βέλος). Ακτινολογικά απεικονίζεται «ικανοποιητική» διόρθωση.

Εικόνα 13: Τομογραφία της ασθενούς στις εικόνες 11 και 12. Λόγω μη χρήσης υλικών οστεοσύνθεσης η κεφαλή του μεταταρσίου (Κ) υποχώρησε πελματιαία σε σχέση με τον άξονα του μεταταρσίου, με αποτέλεσμα έντονο άλγος στην βάδιση και ανάγκη για επανεγχείρηση.

Εικόνες 14 και 15: Προσπάθεια διόρθωσης μέτριας παραμόρφωσης με διαδερμική περιφερική οστεοτομία. Πλήρης αποτυχία διόρθωσης της διαμετατάρσιας γωνίας ΑΒ, και καταστροφή της άρθρωσης (βέλος), με ανάγκη για επανεγχείρηση

Εικόνες 16 και 17: Προσπάθεια διόρθωσης βαρείας παραμόρφωσης με διαδερμική περιφερική οστεοτομία. Πλήρης αποτυχία διόρθωσης της παραμόρφωσης με αποδιοργάνωση της άρθρωσης (βέλη) και ανάγκη επανεγχείρησης.

Μύθος 5ος … Από σήμερα αυτή η παθολογία του άκρου ποδός μπορεί να διορθωθεί απολύτως ανώδυνα μέσα σε 20 λεπτά χάρη σε μία νέα επαναστατική διαδερμική χειρουργική τεχνική….

Πραγματικότητα

Το επίπεδο του μετεγχειρητικού πόνου είναι συνάρτηση της μετεγχειρητικής αναλγητικής αγωγής και δεν έχει να κάνει με την τεχνική. Σε κάθε χειρουργείο ποδιού εκτός από το νευρικό block (μορφή περιοχικής αναισθησίας) ο ασθενής λαμβάνει και την κατάλληλη αναλγησία ώστε να μην υπάρχει καθόλου πόνος

Μύθος 6ος ….ο συγκεκριμένος ιατρός είναι ειδικός για το πόδι…..

Πραγματικότητα

Για να είναι κάποιος εξειδικευμένος σε κάποιο τομέα της Χειρουργικής Ορθοπαιδικής απαιτείται εκπαίδευση σε εξειδικευμένο κέντρο του εξωτερικού. Εφόσον ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ο συγκεκριμένος ιατρός γίνεται δεκτός και ως μέλος της αντίστοιχης Εταιρείας. Για παράδειγμα στον ιστότοπο της Αμερικανικής Εταιρείας Χειρουργικής Ποδιού (American Orthopaedic Foot and Ankle Society -AOFAS), υπάρχει σύνδεσμος (Link) με τους πιστοποιημένους ιατρούς στην Ελλάδα. (Σύνδεσμος για περισσότερες πληροφορίες)